پیش ثبت نام
دبیرستان دوست داشتنی معلم یک گرگان
توجه : ظرفیت تکمیل و مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است .

برای مشاهده نتیجه ثبت نام بر روی پیگیری ثبت نام کلیک کنید

اگر متقاضی جدید هستید گزینه ثبت نام جدید را انتخاب کنید .

logo

اولیاء محترم ؛

  • در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ کلیه مراحل ثبت نام اینترنتی انجام خواهد شد. لذا از مراجعه حضوری و بدون هماهنگی قبلی به مدرسه خودداری کنید
  • ثبت نام در این سامانه به منزله پیش ثبت نام است و ثبت نام نهایی پس از تایید مدارک و مستندات انجام خواهد شد
  • تعداد پذیرش دانش آموز با توجه به فضا و امکانات انجام خواهد شد و پس از تکمیل ظرفیت امکان ثبت نام وجود نخواهد داشت
  • کلیه بندهای تکمیلی در مراحل ثبت نام باید خیلی با دقت تکمیل و مطابق با اسناد و مدارک ارسالی باشد و هرگونه مقایرت باعث ابطال ثبت نام خواهد شد
  • ثبت نام در دو مدرسه بطور همزمان وجود ندارد. لذا در انتخاب مدرسه دفت فرمایید
  • کد پیگیری ثبت نام بصورت پیامک به موبایل ثبت شده در مراحل ثبت نام ارسال خواهد شد و این کد باید نزد متقاضی محفوظ بماند